Vývoj softvéru

VÝVOJ SOFTVÉRU

Naši vývojári sú trénovaní na prácu v tíme. Obzvlášť veľké softvérové projekty vyžadujú, aby každý vývojár postupoval podľa vopred špecifikovaných pravidiel a tak minimalizoval riziko chyby. Hoci každý vývojár pracuje v špecifickej oblasti, všetci sú oboznámení so všeobecnými procesmi:

VÝVOJ

 • Prototyp – pre projekty, kde nie je jasný dizajn
 • Rozdeľovanie projektov do menších úloh
 • Časový odhad robený viacerými vývojármi
 • Písanie detailnej dokumentácie

PROGRAMOVANIE

 • Príprava menších funkčných blokov kódu kvôli prehľadnosti v systémoch pre správu zdrojových kódov
 • Používanie branchov kvôli eliminácii rizika destabilizácie aplikácie
 • Integrácie branchov, zlučovanie zdrojových kódov
 • Recenzie zmien v kóde
 • Manuálne a automatizované testovanie ako prevencia pred regresiou

TESTOVANIE

 • Tvorba dokumentácie popisujúcej hlavé postupy, ktoré je potrebné otestovať
 • Kontrola dôkladného testovacieho plánu ohľadne všetkých funkcií, ktoré boli na základe projektu pridané alebo zmenené.

HĽADANIE DEFEKTOV

 • Analýza a riešenie defektov, práca s databázou defektov
 • Analýza a oprava Crash Error Reports

ŠPECIALIZÁCIA

 • C, C++
 • MFC, STL a COM
 • Špecialisti na MS Visual Studio