Testovanie softvéru

MANUÁLNE TESTOVANIE

Naši testeri skúmajú softvér počas celého vývojového cyklu, aby sme minimalizovali riziká a náklady. Sú trénovaní na prácu v tíme a na priamy kontakt so zákazníkom na jednej strane a vývojárom na strane druhej.

SPOLUPRÁCA V PROCESE VÝVOJA

 • Recenzie špecifikácií, účasť na tímových poradách, návrhy na zlepšenie funkcionality
 • Interaktívne testovanie funkcionality pred Code Complete termínom
 • Príprava live net-meeting ukážok novej funkcionality, špecifikovanie oblastí
 • testovania s ohľadom na možné interakcie s inými doménami
 • Príprava a účasť na Bug Bash sedeniach

INTERAKTÍVNE TESTOVANIE

 • Testovanie funkcionality používajúc vlastné alebo klientove dáta
 • Špecifikácia kľúčových variantov
 • Testovanie funkcionality používajúc kľúčové varianty
 • Validácia na viacerých operačných systémoch s rôznymi regionálnymi nastaveniami
 • Testovanie UI, min/max hodnoty, povolené/nepovolené hodnoty, varovania a chybové hlásenia

PRÁCA S DEFEKTAMI

 • Špecifikácia jednoduchých krokov k reprodukovaniu defektu, hľadanie duplikátov
 • Zhodnotenie defektu a pridelenie priority, je/nie je regresia, je/nie je klientov zlý postup
 • Hľadanie možných iných funkčných postupov (v prípade že defekt oznámi klient)
 • Testovanie opravených defektov

KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

 • Odpovede na otázky klientov, vyjadrenie sa k otázkam použiteľnosti, hľadanie možných riešení
 • Správa žiadostí o zlepšenie funkcionality

AUTOMATIZOVANÉ TESTOVANIE

Veľké softvérové projekty vyžadujú automatizované testovanie aplikácie kvôli odchyteniu chýb (regresií) spôsobených počas vývoja. Naši vývojári tvoria nástroje pre integráciu, spúšťanie a validáciu automatizovaných testov.
Triage tím po každom builde analyzuje chyby odhalené testovaním, hľadá zmeny v kóde, ktoré tieto chyby spôsobili a spolupracuje s vývojármi na ich odstránení.
Výhodou triage tímu je aj schopnosť okamžite odchytiť chyby kompilácie a kontaktovať zodpovedného vývojára.

PRÍPRAVA SOFTVÉRU PRE AUTOMATIZOVANÉ TESTOVANIE

 • Návrhy špecifických testovacích riešení pre konkrétnu aplikáciu
 • Kooperácia s vývojármi kvôli adaptácii aplikácie na automatizované testovanie
 • Použitie API pre automatizované testovanie (alternatívne)
 • Vývoj špecifických testovacích nástrojov pre konkrétnu aplikáciu

TVORBA (NAHRÁVANIE) AUTOMATIZOVANÝCH TESTOV

 • Tvorba testovacej matice, ktorá popisuje všetky možnosti/varianty novej funkcionality
 • Tvorba dokumentácie popisujúcej čo všetko je potrebné otestovať
 • Tvorba automatizovaných testov na základe pripravených dokumentov
 • Údržba databázy testov

BUILDING

 • Inkrementálne kompilovanie každej zmeny v zdrojovom kóde
 • Identifikovanie chyby kompilácie
 • Riešenie chýb kompilácie priamo, alebo v spolupráci so zodpovedným vývojárom

AUTOMATIZOVANÉ TESTOVANIE

 • Spúštanie automatizovaných testov
 • Validácia chýb
 • Hľadanie zmien zdrojového kódu, ktoré chybu spôsobili
 • Zoskupovanie chýb podľa symptómov a zmien v kóde, ktoré ich spôsobili
 • Kontaktovanie zodpovedného vývojára